Resultat Treåringar Hopp
raskod år nr Namn Typ HHB Ben Gal Htek Htemp Sa:
Hopp
Hopp
utm
33 03 5525 Önnarps Melody 8 8 8 9 8 8 49 X
33 03 5277 Avril 9 9 7 8 8 8 49 X
35 03 7989 Slättens Pebbles 8 8 7 8 9 8 48 X
34 03 1525 Money Penny 8 8 8 9 7 7 47  
93 03 9104 Queens Windflower 8 7 8 7 8 8 46  
34 03 1000 Thorano 8 8 8 7 8 7 46  
38 03 0283 Slättens Manda 8 8 8 7 8 7 46  
34 03 1441 Dimmans Peggy Sue 8 8 8 8 7 7 46  
33 03 5305 Önnarps Misty 9 8 9 10 5 5 46  
34 03 1589 TheRascalsFarmofFreedom 6 8 7 8 8 8 45  
33 03 5476 Önnarps Marabou 7 8 7 8 8 7 45  
33 03 5295 Ocean Ava 8 8 8 8 6 7 45  
38 03 0033 Majblomma 8 8 8 8 6 7 45  
34 03 0954 Stackarps Digger 8 9 8 7 6 6 44  
34 03 0930 Sörbys Xtra 8 8 7 8 7 5 43  
33 03 5474 Önnarps Macho 8 8 8 7 6 6 43  
43 03 1048 Nevada 8 8 7 7 6 6 42  
33 03 5482 Önnarps Matrix 8 7 8 7 6 6 42  
33 03 5140 Butrix 8 9 7 6 6 6 42  
33 03 5527 Önnarps Monia 8 8 8 7 6 5 42  
33 03 5404 Keelane 9 9 6 8 5 5 42  
33 03 5478 Önnarps Martell 8 7 7 7 6 6 41  
33 03 5480 Önnarps Marz 7 7 6 8 6 6 40  
33 03 5196 Amir 8 8 7 6 5 5 39  
43 03 1096 Arachni 8 8 8 6 3 3 36  
93 03 1016 Suprise 8 7 7 6 2 2 32  
24 03 1099 Riva *UTOM TÄVLAN* 9 8 8 8 7 7 47  
33 03 7947 Hannanya *STRUKEN* 0 0 0 0 0 0 0  
93 03 XXXX Cointreau *STRUKEN* 0 0 0 0 0 0 0