Nyheter

2010  Föreningen firade sitt 35-års jubileum på Margaretetorp den 20
           november och hade då en extrastämma där bl.a. representanter
           till ASVHs stämma valdes: Marianne Larsson, Karolina Perä,
           Charlotte Eliasson och Christian Hansson. Mer finns att läsa på
           Historik-sidan.
           Dessutom beslutades om en stadgeändring av §7 som nu lyder:   
           Föreningens årsmöte skall hållas före mars månads utgång.

 

Om det finns någon som saknar diplom från premiering eller treårstest så kontakta;

Kerstin Adler, Rosendal 84, 26034 Mörarp eller via
                        
mail kerstinadler@hotmail.com